Historia Kościoła

Do połowy XIX w. w Olszynach funkcjonował kościół drewniany, króry był poświęcony w roku 1442 przez Bp Zbigniewa Oleśnickiego.

Czytamy w kronice parafialnej, prowadzonej przez ks. Stanisława Świerczewskiego: "istniejący drewniany kościół, grożący upadkiem w którym dziury w ścianach przekwitały, a podczas deszczu kałuże w kościele zbierały się, cały spróchniały - przedstawiał okropny widok. Ze względu na zły stan techniczny został rozebrany"

Pobobnie opisuje stan plebani: "Plebania waląca się w gruzy, gorsza od najuboższej chaty wiejskiej"

Ks. Proboszcz Stanisław Świerczewski w roku 1865 rozpoczął budowę nowej plebanii, którą ukończono w następnym roku 1866. Budowę prowadził Jan Stachnialski - cieśla z Pilzna.

 Po wybudowaniu plebanii Ks. Proboszcz rozpoczyna starania o budowę nowego kościoła.

13 czerwca 1871 r. rozpoczęto budowę kościoła

wspołną modlitwą podczas Mszy św. Głównym budowniczym i nadzór sprawował majster Józef Szczepaniec z Tarnowa. Podczas budowy przeżywano różne trudności.

W roku 1875 zakończono budowę kościoła.

Poświęcenia świątymi dokonał Ks. Józef Martusiewicz - Kanonik Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Jako Patronkę obrano Matkę Bożą, p.w. Imienia NMP. Do jego powstania znacznie przyczyniły się okoliczne rody Standnickich, Jordanów budynek Kochanowskich.Niepokalanego Serca

Nowy budynek kościoła murowany, zrealizowany został w oparciu o jeden z austrackich, rządowy projektów. Przy jego wznoszeniu aktywnie działali miejscowi majstrowie i budowniczy oraz ludność miejscowa.

W latach 1895-96 był odnawiany i częściowo przebudowany. Przekształcona została fasada kościoła oraz podwyższono wieżę. Zmieniono również pokrycie dachu z gontu na blachę. Póżniejsze remonty nie wpłynęły na wygląd na wygląd zewnętrzny obiektu. Kościół posiada sklepienie drewniane, otynkowane, nad prezbiterium murowane z cegły.

Kościoł w Olszynach jest obiektem murowanym z kamienia z użyciem cegły, tynkowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym ścianą pustą. W zamknięciu prezbiterium na zewnątrz umieszczona jest kaplica "Ogrońcowa".

W podziemiach tej kaplicy znajduje się krypta grobowa rodziny Jardanów, tam też jest pochowany (1970 r.) ks. Antoni Hałgas - proboszcz Skrzyszowie, który jako emeryt pomagał w duszpasterstwie ks. Żurkowi.

Od frontu kościoła znajduje się kwadratowa wieża objęta bryłą korpusu budowli. Wieża zwieńczona jest ośmiobokowi nadstawą z baniastych hełmem latarnią. Dachy kościoła siodłowe, kryte blachą.

W szczycie dachu umieszczona jest wieżyczka na sygnaturkę z latarnią obitą blachą.

Elewacja frontowa trójosiowa, ujęta po bokach pilastrami wspierającymi naroża ścian. Wieża w przyziemiu ujęta jest wydatnymi przyporami - filarami, o rzucie prostokąta, na których są umieszczone figury: Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP.

Elewacje wyposażone są w detal architektoniczny, najbogatszy na elewacji frontowej, w zwieńczeniu trójkątnego szczytu.

Wnętrze kościoła zakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami, w prezbiterium i zakrystii sklepienie żagliste.

W prezbiterium znajdują się: nastawa ołtarza głównego, marmurowy ołtarz i ambona. Na prawej ścianie prezbiterium znajduje się namalowany obraz w ciemnych kolorach, ukazujący "Zesłanie Ducha Świętego". Nad obrazem jest witraż z Chrystusem trzymającym w ręku kamienną tablicę ze znakami alfa i omega. Po drugiej stronie prezbiterium nad wejściem do zakrystii zhajduje się namalowany obraz "Ostatniej wieczerzy" w dość ciemnych kolorach, nad malowidłem we wnęce namalowany Chrystus Zmartwychstały w blasku słońca. Obok niego cztery anioły trzymające wstęgo. Na suficie prezbiterium umieszczono fresk przedstawiający Wniebowzięcie i Ukoronowanie NMP, a po bokach cztery kule z napisami "Maryja". "P", "A i Ω". "IHS".

Prezbiterium i ołtarz główny  w Olszynach

Ołtarz główny tytuł MB Częstochowskiej z roku 1789 r. o cechach neoromańskich i neobarokowych z rzeźbami figur o cechach barokowych pochodzących z XVII w.. W ołtarzu umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej w pozłacanych ramach, nad nim aniołowie trzymający złotą koronę i dwa pozłacane wieńce. Nad obrazem widnieje napis Maryja. Na szczycie ołtarza Duch Święty pod postacią gołębicy w promieniach słonecznych. Tabernakulum na którym umieszczony jest baranek trzymający krzyż, usytuowany na księdze. Na kolumnach umieszczone są siedzący aniołowie, w ołtarzu znajdują się 4 pozłacane postacie swiętych: Św. Kazimierz z krzyżem w dłoni, Św. Władysław z mieczem w dłoni, środkowe postacie to święty Ambroży i święty Mikołaj. W roku 1956 nowe rzeźby do głownego ołtarza wykonał Jan Pawłowski. Ołtarz wykonany z miękkiego drzewa, całkowicie restaurowany i pomalowany w roku 1990 przez konserwantów z Krakowa. W środku ołtarza znajduje się tabernakulum.

Ołtarz Serca Bożego wykonał Ludwik Sikorski w roku 1880, umieszczono w nim obraz Serca Pana Jezusa namalowanego przez Adolfa Hyłę. Ołtarz w stylu klasyczno-neobarokowym. W głębi nastawy od roku 1885 figura Serca Pana Jezusa. Po bokach złote kolumny, na ich szczycie znajdują sie aniołowie trzymający wstęgi z napisem "Na część i na chwałę Trójcy Przenajświętrzej". U szczytu owalny obraz św. Marii Goretti, nad obrazem symbol eucharystii "IHS".

Ołtarz Serca Bożego

Ołtarz Matki Bożej zbudowany w 1881 r. w stylu klasyczno-neobarokowym z obrazem Jana Chrzciciela namalowany w roku 1881 przez artystę Bronisława Abramowicza. Ołtarz wykonał Ludwik Sikorski. W głebi ołtarza figura NMP z koroną na głowie trzymająca różaniec w ręku. na kolumnach usytuowani aniołowie trzymanący pozłacaną gałąź i krzyż. Między nimi obraz papieża św. Piusa X i znak NMP w promieniach. Wewnątrz ołtarza w dolnej części znajduje się figura zmartwychwstałego Chrystusa z Wielkiego Piątku.

Ołtarz Matki Bożego

Ołtarz Św. Anny. zakupiony u Sióst Zakonnych PP. Szarytek w Krakowa z XIX w. W ołtarzu umieszczony jest obraz Św. Anny z jej córką, Maryją. Na górnej części ołtarza widnieją 2 anioły. Szczyt zakrywa złota korona, na której widnieja trzy róże. U dołu ołtarza znajduje się napis: "Święta Anno, módl sie za niami"

Ołtarz Św. Anny

Ambona zawieszona naścianie z XIX w. o charakterze barokowym. Na ścianach ambony umieszczone są obrazy czterech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana. Na drzwiach wejściowych jest namalowany obraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Chrzcielnica kamienna z roku 1503 usytuowana przy ścianie obok ołtarza MB. Ma kształt ośmiobocznego kielicha, wykonana jest z jednego bloku drobno-ziarnistego, jasnego piaskowca. Czasza chrzcielnicy ozdobiona jest ornamentyką maswerkową i spływami na krawędziach w kształcie kwiatu lilii. Nondus wykonany jest w kształcie grubej liny z nawleczonymi na nią tarczami herbowymi. Podstawa chrzcielnicy - również ośmioboczna - pokryta jest ornamentem w kształcie rybiej łuski. Jej gruntowa konserwacja została przeprowadzona 1994 r. przez konserwatowa dzieł sztuki Pawła Dziurawca z Tarnowa.

Chrzcielnia - Parafia Olszyny p.w. INMP

Kaplica Miłosierdzia Bożego. Znajduje się w niej: ołtarz z zawieszonym na ścianie obrazem Miłosierdzia Bożego namalowany przez Jadwigę Klimończyk z Krakowa. Obok obrazu w szafce znajduje się różnego rodzaju wota.

Organy piszczałkowe z XVIII w. - 12 głosowe - wielokrotnie remontowane w latach 1907, 1942, 1958, 1972,2016.

Organy